Martin Saddlery Premium Latigo Leather Split Rein - Loop Back

  • Martin Saddlery Premium Latigo Leather Split Rein - Loop Back
  • Martin Saddlery Premium Latigo Leather Split Rein - Loop Back
£42.95

3/4" Split Rein. With Loops for each attachment

Latigo leather.